Hypotheken

We weten dat het een belangrijke beslissing is. Daarom bieden wij snelle goedkeuringen en flexibele betalingsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze maakt, als u een bouwkavel koopt of een nieuw huis koopt.

Hypotheken

Laat ons uw droom van een eigen huis werkelijkheid maken. Onze toegewijde hypotheekspecialisten begeleiden u door het hypotheekproces en komen tegemoet aan uw behoeften.

Wij bieden een scala aan hypotheek-financieringsopties, waaronder:

 • Aankoop van een woning
 • Bouw of renovatie
 • Gebruik van eigen vermogen voor investeringen, noodgevallen, uitgaven, schulden, onderwijs, medisch enz.
 • Aankoop, bouw of herfinanciering van een niet door de eigenaar bewoonde woning voor beleggingsdoeleinden

Bouwkavel

Bij Republic Bank kunt u een lening krijgen voor de aankoop van woonkavels in door de overheid goedgekeurde verkavelingen om er uiteindelijk een koopwoning op te bouwen.

 • Financiering is mogelijk tot 80%, daarom is een minimale aanbetaling van 20% vereist.
 • Afgeschreven maandelijkse betalingen van hoofdsom en rente kunnen worden toegekend voor maximaal 15 jaar (maximale looptijd en leeftijd van de cliënt niet hoger dan de pensioengerechtigde leeftijd). Opties zijn wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse betalingen.

We zijn er om u te helpen:

Bij het invullen van uw aanvraag zal uw Sales Officer u helpen bij het bepalen van de voorwaarden die het beste bij u passen.

Vanaf 12 februari 2004 is door de Centrale Bank van Suriname in overleg met de algemene banken die onder het kasreservestelsel in Surinaamse valuta vallen, een financieringsfaciliteit in het leven geroepen waarbij uit reservefondsen leningen voor woningbouw, renovatie en uitbreiding met een maximale looptijd van 30 jaar, kunnen worden verstrekt.Per januari 2024 is het ook mogelijk een bouwkavel te financieren. De maximale looptijd van deze lening is 5 jaar.

Hoe kom je in aanmerking voor een 7% kasreserve hypotheek:
 • Het maximale leenbedrag is SRD 1.600.000,00;
 • Een (gezamenlijk) maximum inkomen van SRD 35.000,00;
 • De eigendom van het perceel moet in eigendom, in erfpacht of in grondpacht op naam van de aanvrager staan;
 • U bezit nog geen huis en bent vruchtgebruiker of koper van een huis;
 • U kunt slechts eenmaal per persoon, gezin of samenwoning gebruik maken van de 7%-hypotheekfaciliteit;
 • U moet ten minste 2 jaar in vaste dienst zijn of als zelfstandige werken;
 • Uw maandelijkse aflossing mag niet meer bedragen dan 35% van uw gezamenlijke netto-inkomen;
 • Nieuwbouw: bouwoppervlakte van minimaal 40m2 en maximaal 150m2;
 • Koopwoning: bouwoppervlakte van minimaal 40m2 en maximaal 150m2;
 • Renovatie: Renovatie en/of uitbreiding mag tot een grootte van maximaal 275m2.
Aanvrager(s):
 • 2 meest recente loonstroken;
 • Werkgeversverklaring - niet ouder dan één (1) maand;
 • Een geldig identiteitsbewijs: ID-kaart of paspoort;
 • CBB [Centrale Burgerlijke Stand] uittreksel;
 • Nationaliteitsbewijs;
 • Laatste drie (3) bankafschriften van de salarisrekening (indien het salaris elders wordt gestort);
 • Offerte / begroting (goedgekeurd door de taxateur);
 • Taxatierapport (zie het overzicht van taxateurs);
 • Goedgekeurde bouwtekening en bouwvergunning (indien van toepassing);
 • Uittreksel uit het hypotheekregister;
 • Akte van eigendomsoverdracht / aankoopverklaring;
 • Plattegrond;
 • Bewijs van schulden/verplichtingen (bijvoorbeeld contracten, huurcontracten, kopieën van lopende leningen of brief van de instantie waar de lening is afgesloten);
 • Verzekeringspolissen (levens- en/of brandverzekering - indien van toepassing).
In het geval van ondernemers, aanvullend vereist:
 • Financiële overzichten van de laatste drie (3) jaar, ondersteund door bankafschriften van het afgelopen jaar;
 • Kasstroomprognose voor het komende jaar;
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (max. 6 maanden oud);
 • Geldige bedrijfsvergunning (indien van toepassing).
Voor niet-ingezetenen, ook meenemen:
 • Referentiebrief van buitenlandse bank;
 • Print-out van het Krediet Registratie Bureau.
 • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen aanvullende documenten worden gevraagd.
APPRAISERS
Naam Adres Telefoon
Mr. G. Cats Dr. Axwijkstraat 16 457220
Mr. A. Ramdin Awaralaan 14 491089
Mevrouw P. San A Jong Gravenberchstraat/[hoek] del Pradostraat 18a 432223
Naar boven